2019-04-19 11:15:59
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w dniu 23.05.2019 r. o godz. 9.00 na gruncie w miejscowości Augustów dla nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 272, 415/1.  ...więcej

2019-04-17 12:54:55
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą na rzecz Gminy Kozienice na mocy decyzji Starosty Kozienickiego Nr 93/2018 zn  ...więcej

2019-04-12 12:19:28
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. o wydaniu dla Burmistrza Gminy Kozienice w dniu 12 kwietnia 2019 r. decyzji Nr 186/2019 znak: BIA.6740.122.2019.AC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:&n  ...więcej

2019-04-11 12:04:23
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wszczęciu postępowania na wniosek Burmistrza gminy Kozienice w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : "Budowa drogi gminnej w miesjscowości Łaszówka, gmin  ...więcej

2019-04-10 14:22:39
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Lipa gmina Głowaczów, oznaczoną numerem działki 217/9 o powi  ...więcej

2019-04-10 14:02:58
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Lipa gmina Głowaczów, oznaczoną numerem działki 767/1 o powi  ...więcej

2019-04-10 13:24:55
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Lipa gmina Głowaczów, oznaczoną numerem działki 766/1 o powi  ...więcej

2019-04-09 13:43:39
Zawiadomienie o czynnościach podjętych  w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenia punktów granicznych działki. Zawiadomienie dotyczy działki nr 327 z obrębu Cecylówka Brzózka, gmina Głowacz&o  ...więcej

2019-04-09 12:01:51
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą na rzecz Gminy Głowaczów decyzją Starosty Kozienickiego Nr 48/2018 znak BIA.6740.  ...więcej

2019-04-05 13:24:18
Decyzja Starosty Kozienickiego w sprawie ustalenia odszkodowania w wysokości 752,00 zł, (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt dwa) za nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Głowaczów, gmina Głowaczów, oz  ...więcej

2019-04-02 12:32:37
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejetą na rzecz Gminy Głowaczów decyzją Starosty Kozienickiego Nr 48/2018 znak BI  ...więcej

2019-04-01 08:38:31
Informacja o zbliżającym się terminie egzaminu w zakresie uzyskiwania uprawnień  instruktora nauki jazdy lub wykładowcy, który wyznaczono na dzień 13 kwietnia 2019 r. (sobota). Egzamin rozpocznie się o godz. 8:00 w siedzibie Wojew&  ...więcej

2019-03-15 09:04:32
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 1090 z obrębu Gniewowszów i działka Nr 150 z obrębu Regów Nowy - gmina Gniewoszów. Wyzna  ...więcej

2019-03-14 08:43:26
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOZIENICKIEGO z dnia 12 marca 2019 r. Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity te  ...więcej

2019-03-13 12:44:58
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 322/8 objęta KW nr RA1K/00050392/7 z działką nr 322/6 objętą KW RA1K/00034437/7 oraz dz  ...więcej

2019-03-13 12:41:19
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 168 ojęta KW  RA1K/00064763/0 z działką nr 169 KW BRAK w miejscowości Cecyló  ...więcej

2019-03-01 12:31:27
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przejętą na rzecz Gminy Głowaczów dycyzją Starosty Kozienickiego Nr 48/2018 znak B  ...więcej

2019-02-12 14:33:08
Decyzja nr 500/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.01.2019r. utrzymująca w mocy decyzję Starosty Kozienickiego z dnia 9 lipca 2018r. znak GKN.I.6810.9.52.2016 o nieustaleniu wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gr  ...więcej

2019-02-06 13:13:12
Ogłoszenie Starosty Kozienickiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania  za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym Kociołki, gmina Kozienice, oznaczoną numerem działki 50/5 o pow  ...więcej

2019-01-29 13:56:22
Obwieszczenie Starosty Kozienickiego z dnia 28 stycznia 2019 r. - "Budowa drogi gminnej - ulica Łąkowa wraz z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrówka, gmina Kozienice."  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 282
następne