2023-09-28 15:03:17
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOZIENICKIEGO z dnia 26 września 2023 r. o wydaniu dla Burmistrza Gminy Kozienice w dniu 26 września 2023 r. decyji Nr 310/2023 znak: BIA.6740.263.2023.AC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudow  ...więcej

2023-09-28 13:53:24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 990/2 o pow. 3,45 ha - obręb   ...więcej

2023-09-28 11:46:09
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 2 o pow. 0,6208 ha - obręb Ko  ...więcej

2023-09-26 15:26:18
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych/wyznaczenia punktów granicznych: 13.10.2023 r. (piątek), od godz. 10:00 w obrębie Kępa Niemojewska, gmina Grabów nad Pilicą zostaną przeprowadzo  ...więcej

2023-09-22 14:11:11
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu linii granicznych/wyznaczenia punktów granicznych: 10.10.2023 r. (wtorek), od godz. 10:00 w obrębie Moniochy, gmina Głowaczów zostaną przeprowadzone w/w czynności   ...więcej

2023-09-22 13:49:04
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic i przyjęcie przebiegu granic: 24.10.2023 r. o godz. 10:00 w m. Mariampol zostanie przeprowadzone wyznaczenie punktów granicznyc  ...więcej

2023-09-22 13:19:23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębie Kępa Bielańska gmina Kozienice, oznaczone numerami działek 86/1 oraz 87/1 o łącznej powierzchni 293 m².  ...więcej

2023-09-22 13:08:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Kępa Bielańska gmina Kozienice, oznaczoną numerem działki 77/1 o powierzchni 267 m².  ...więcej

2023-09-22 10:45:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Kępa Bielańska gmina Kozienice, oznaczoną numerem działki 167/1 o powierzchni 2 524 m².  ...więcej

2023-09-20 14:58:56
Starosta Kozienicki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Woli Klasztornej - działka nr 443/5.  ...więcej

2023-09-19 14:58:52
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOZIENICKIEGO z dnia 19 września 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego znak BIA.6740.306.2023.AC na wniosek Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 12 września 2023 r. (data wpływu 18 września 2023 r.) w sprawie wy  ...więcej

2023-09-19 14:51:25
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków/ustalenia granic działki ewidencyjnej: 17.10.2023 r. o godz. 12:00 w obrębie Chodków gm. Głowaczó  ...więcej

2023-09-18 15:37:18
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych/wznowienia znaków granicznych/ustalenia przebiegu granic działek i przyjęcia granic nieruchomości: 10.10.2023 r. o godz. 09.00 w m. Mieścisko gm. Gniew  ...więcej

2023-09-18 15:18:46
Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Głowaczów, ul. Górna, oznaczoną numerem działki 661/5  ...więcej

2023-09-15 12:51:09
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOZIENICKIEGO z dnia 13 września 2023 r. o wydaniu dla Burmistrza Gminy Kozienice w dniu 13 września 2023 r. decyzji Nr 295/2023 znak: BIA.6740.246.2023.AC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa   ...więcej

2023-09-15 11:46:36
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych : 22.09.2023 r. o godz. 11:30 odbędzie się wyznaczenie punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 810 graniczących z działkami nr 403, 813, 809 poło  ...więcej

2023-09-14 14:45:50
Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia  punktów granicznych/ustalenie przebiegu granic działek i przyjęcia punktów granicznych: W dniu 03.11.2023 r. o godz. 08:30 odbę  ...więcej

2023-09-14 13:06:43
Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic dziełek i przyjęcia punktów granicznych: 26.10.2023 r. o godz. 8:30 we wsi Borek gmina   ...więcej

2023-09-13 15:34:14
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOZIENICKIEGO z dnia 12 września 2023 r. o wydaniu dla Wójta Gminy Grabów nad Pilicą w dniu 12 września 2023 r. decyzji Nr 294/2023 znak: BIA.6740.253.2023.AC o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogow  ...więcej

2023-09-13 15:34:12
OBWIESZCZENIE STAROSTY KOZIENICKIEGO z dnia 12 września 2023 r. o wydaniu dla Wójta Gminy Grabów nad Pilicą w dniu 12 września 2023 r. decyzji Nr 294/2023 znak: BIA.6740.253.2023.AC o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogow  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 1650
następne