Raport o stanie powiatu

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia raportu o stanie powiatu. Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) zarząd powiatu, co roku do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.


W debacie nad raportem o stanie o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.


Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.


Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymywania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.


Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie powiatu kozienickiego za rok 2022

Raport o stanie powiatu kozienickiego za rok 2021

Raport o stanie powiatu kozienickiego za rok 2020

Raport o stanie powiatu kozienickiego za rok 2019

 Raport o stanie powiatu kozienickiego za rok 2018

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2019-05-22 14:17:42 | Data modyfikacji: 2019-05-28 09:49:24.
Data wprowadzenia: 2019-05-22 14:17:42
Data modyfikacji: 2019-05-28 09:49:24
Opublikowane przez: Jarosław Słowiński