Interpelacje - zapytania

Interpelacja/zapytanie Nr 1 z dnia 27 grudnia 2018 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Stanisława Orzechowskiego w sprawie realizacji Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

Treść interpelacji Nr1..pdf

1.Odpowiedź.P.St.Orzechowski.1.doc

1.Odpowiedź.P.St.Orzechowski.1.pdf

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-01-07 14:33:37 | Data modyfikacji: 2019-01-24 08:41:26.

Interpelacja/zapytanie Nr 2 z dnia 27 grudnia 2018 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Stanisława Orzechowskiego w sprawie negocjowania kontraktów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Treść Interpelacji Nr2.pdf

2.Odpowiedź. P.St.Orzechowski.2.pdf

2.Odpowiedź. P.St.Orzechowski..doc

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:40:45 | Data modyfikacji: 2019-01-24 08:41:42.

Interpelacja/zapytanie Nr 3 z dnia 27 grudnia 2018 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Stanisława Orzechowskiego w sprawie umów na dostawę energii elektrycznej w roku 2019.

Treść interpelacji Nr3.pdf

3.Odpowiedź.P.St.Orzechowski.3.pdf

3.Odpowiedź.P.St.Orzechowski..docx

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:42:36 | Data modyfikacji: 2019-01-24 08:41:58.

Interpelacja/zapytanie Nr 4 z dnia 27 grudnia 2018 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Marcina Zmitrowicza dotycząca realizacji projektów unijnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, problemów kadrowych oraz bieżącej działalności oddziałów szpitalnych.

4.Interp.P.M.Zmitrowicz.1.pdf

4.Odpowiedź.P.Zmitrowicz..pdf

4.Odpowiedź. P.M.Zmitrowicz..doc

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:50:09 | Data modyfikacji: 2019-01-24 08:42:14.

Interpelacja/zapytanie Nr 5 z dnia 11 stycznia 2018 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Zbigniewa Sitkowskiego dotycząca sytuacji kadrowo-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, bieżącej działalności oddziałów szpitalnych oraz działań Zarządu Powiatu w kierunku rozwiązywania problemów z jakimi boryka się szpital kozienicki.

Treść Interpelacji Nr5..pdf

5. Odpowiedź Z.Sitkowski.pdf

5. Odpowiedź. Z. Sitkowski.odt

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-01-24 09:05:25 | Data modyfikacji: 2019-01-24 08:42:14.

Interpelacja/zapytanie Nr 6 z dnia 10 stycznia 2018 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Zbigniewa Sitkowskiego dotycząca spraw kadrowych Starostwa Powiatowego i jego jednostek.

Treść interpelacji Nr6.pdf

6. Odpowiedź. Z.Sitkowski.pdf

6.Odpowiedź na interpelacje p.Z.Sitkowski.docx

Odpowiedź 6B na interpelacje P.Z.Sitkowski.pdf

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-01-24 13:17:11 | Data modyfikacji: 2019-01-24 08:42:14.

Interpelacja/zapytanie Nr 7 z dnia 28 stycznia 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Zbigniewa Sitkowskiego dotycząca taboru i kosztów jego utrzymania w SP ZZOZ w Kozienicach.

7. Treść Interpelacji Nr 7.pdf

Odpowiedź na Interpelację nr 7.pdf

Odpowiedź Interpelacje Nr 7.odt

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 12:40:12 | Data modyfikacji: 2019-02-12 12:43:12.

Interpelacja/zapytanie Nr 8 z dnia 31 stycznia 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Krzysztofa Wolskiego dotycząca poprawy stanu drogi powiatowej nr 1714 W na trasie Głowaczów - Lipskie Budy.

Treść Interpelacji Nr 8.pdf

Odpowiedź na Interpelację nr 8.pdf

Odpowiedź Interpelacja Nr 8.odt

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 12:55:50 | Data modyfikacji: 2019-02-12 12:56:38.

Interpelacja/zapytanie Nr 9 z dnia 28 marca 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Emanuela Zawodnika w sprawie przekazania Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej samorządom gminnym.

Treść Interpelacji Nr 9

Odpowiedź na Interpelację Nr 9

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-04-01 15:33:04 | Data modyfikacji: 2019-02-12 12:56:38.

Interpelacja/zapytanie Nr 10 z dnia 28 marca 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Stanisława Orzechowskiego w sprawie budowy przejścia dla pieszych w miejscowości Brzeźnica, w sprawach gospodarowania mieniem Powiatu i jego jednostek oraz współpracy z lekarzami SPZZOZ w Kozienicach, którzy wypowiedzieli warunki pracy i płacy. 

Treść Interpelacji Nr 10

Odpowiedź na Interpelację Nr 10

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-04-01 16:29:53 | Data modyfikacji: 2019-05-14 10:18:24.

Interpelacja/zapytanie Nr 11 z dnia 4 kwietnia 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Zbigniewa Sitkowskiego dotycząca sytuacji finansowej i kadrowej SP ZZOZ w Kozienicach, pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z NFZ, realizacji Programu Naprawczego z 2017 roku, wyników pracy zespołu do spraw restrukturyzacji SP ZZOZ w Kozienicach oraz w sprawie wizerunku zewnętrznego szpitala i obszarów wokół budynku.

Treść Interpelacji Nr 11

Odpowiedź na Interpelację Nr 11

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-04-18 11:09:21 | Data modyfikacji: 2019-05-14 10:19:06.

Interpelacja/zapytanie Nr 12 z dnia 23 kwietnia 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Zbigniewa Sitkowskiego dotycząca sytuacji finansowej i kadrowej SP ZZOZ w Kozienicach, pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z NFZ, realizacji Programu Naprawczego z 2017 roku, wyników pracy zespołu do spraw restrukturyzacji SP ZZOZ w Kozienicach oraz w sprawie wizerunku zewnętrznego szpitala i obszarów wokół budynku- celem uzupełnienia odpowiedzi na Interpelacje/zapytania Nr 11.

Treść Interpelacji Nr 12

Odpowiedź na Interpelację Nr 12

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-05-13 09:15:50 | Data modyfikacji: 2019-05-14 10:20:17.

Interpelacja/zapytanie Nr 13 z dnia 29 kwietnia 2019 roku zgłoszona przez Grupę Radnych Rady Powiatu Kozienickiego dotycząca pokrycia straty w SPZZOZ w Kozienicach, wyceny aktywów szpitala, podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia kosztów funkcjonowania Starostwa.

Treść Interpelacji Nr 13

Odpowiedź na Interpelację Nr 13

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-05-13 09:37:51 | Data modyfikacji: 2019-05-14 10:20:17.

Interpelacja/zapytanie Nr 14 z dnia 29 kwietnia 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Krzysztofa Wolskiego dotycząca polepszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców Gminy Głowaczów poprzez poprawę stanu drogi powiatowej.

Treść Interpelacji Nr 14

Odpowiedź na Interpelację Nr 14

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-05-13 09:42:34 | Data modyfikacji: 2019-05-14 10:20:17.

Interpelacja/zapytanie Nr 15 z dnia 8 maja 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Tomasza Trelę, dotycząca udzielenia informacji odnośnie stanu zatrudnienia i zakresu czynności pracowników Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

Treść Interpelacji Nr 15

Odpowiedź na Interpelację Nr 15

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-05-13 09:46:48 | Data modyfikacji: 2019-05-14 10:20:17.

Interpelacja/zapytanie Nr 16 z dnia 16 lipca 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Zbigniewa Sitkowskiego dotycząca kosztów korzystania z usług mediów społecznościowych w Starostwie Powiatowym i jego jednostkach. 

Treść Interpelacji Nr 16

Odpowiedź na Interpelację Nr 16

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-07-31 09:44:08 | Data modyfikacji: 2019-07-31 09:46:55.

Interpelacja/zapytanie Nr 17 z dnia 18 lipca 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Zbigniewa Sitkowskiego dotycząca wysokości środków jakie otrzymał Powiat Kozienicki od Samorzadu Województwa Mazowieckiego, z Unii Europejskiej oraz jaki wkład własny został zapewniony przy realizacji projektów na które zostały przyznane powyższe dofinansowania, a także czy w tym okresie była pokrywana strata finansowa w SPZZOZ w Kozienicach.

Treść Interpelacji Nr 17

Odpowiedź na Interpelację Nr 17

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-08-01 08:24:13 | Data modyfikacji: 2019-07-31 09:46:55.

Interpelacja/zapytanie Nr 18 z dnia 22 lipca 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Zbigniewa Sitkowskiego dotycząca sytuacji finansowej SP ZZOZ w Kozienicach.

Treść Interpelacji Nr 18

Odpowiedź na Interpelację Nr 18

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-08-01 13:29:21 | Data modyfikacji: 2019-07-31 09:46:55.

Interpelacja/zapytanie Nr 19 z dnia 24 lipca 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Zbigniewa Sitkowskiego dotycząca organizacji przewozów pasażerskich na terenie powiatu kozienickiego, reorganizacji Starostwa Powiatowego i jego jednostek oraz zagospodarowania wolnych pomieszczeń w SP ZZOZ i zapoznania się z funkcjonowaniem oddziału urologicznego kozienickiej placówki. 

Treść Interpelacji Nr 19

Odpowiedź na Interpelację Nr 19

Odpowiedź na Interpelację Nr 19

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-08-01 13:37:33 | Data modyfikacji: 2019-07-31 09:46:55.

Interpelacja/zapytanie Nr 20 z dnia 25 lipca 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Zbigniewa Sitkowskiego dotycząca wymiany korespondencji z Burmistrzem Gminy Kozienice w sprawie zarządznia Przychodniami Kozienickimi i finansowania tych placówek.

Treść Interpelacji Nr 20

Odpowiedź na Interpelację Nr 20

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-08-01 13:42:48 | Data modyfikacji: 2019-07-31 09:46:55.

Interpelacja/zapytanie Nr 21 z dnia 25 lipca 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Zbigniewa Sitkowskiego stanowiąca doprecyzowanie treści Interpelacji Nr 20.

Treść Interpelacji Nr 21

Odpowiedź na Interpelację Nr 21

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-08-01 13:46:34 | Data modyfikacji: 2019-07-31 09:46:55.

Interpelacja/zapytanie Nr 22 z dnia 27 lutego 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Zbigniewa Sitkowskiego dotycząca wynagrodzenia wg stawek godzinowych lekarzy zatrudnionych w SPZZOZ w Kozienicach.

Treść Interpelacji Nr 22

Odpowiedź na Interpelację Nr 22

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-08-09 09:28:42 | Data modyfikacji: 2019-10-07 13:14:11.

Interpelacja/zapytanie Nr 23 z dnia 27 marca 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Zbigniewa Sitkowskiego dotycząca szczegółowych spraw z zakresu informatyzacji i księgowości SP ZZOZ w Kozienicach.

Treść Interpelacji Nr 23

Odpowiedź na Interpelację Nr 23

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-08-09 09:33:30 | Data modyfikacji: 2019-10-07 13:14:26.

Interpelacja/zapytanie Nr 24 z dnia 7 sierpnia 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Zbigniewa Sitkowskiego dotycząca pokrycia straty finansowej SP ZZOZ w Kozienicach.

Treść Interpelacji Nr 24

Odpowiedź na Interpelację Nr 24

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-08-09 09:47:46 | Data modyfikacji: 2019-10-07 13:14:40.

Interpelacja/zapytanie Nr 25 z dnia 7 sierpnia 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Stanisława Orzechowskiego dotycząca planów urządzania lasów na terenach trzech gmin powiatu kozienickiego oraz skonkretyzowania terminu budowy przejścia dla pieszych w miejscowości Brzeźnica.

Treść Interpelacji Nr 25

Odpowiedź na Interpelację Nr 25

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-08-09 09:51:41 | Data modyfikacji: 2019-10-07 13:15:03.

Interpelacja/zapytanie Nr 26 z dnia 13 sierpnia 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Tomasza Trelę dotycząca wydatków inwestycyjnych i remontowych placówek oświatowych (szkół ponadgimnazjalnych) Powiatu Kozienickiego, wysokości pozyskanych środków zewnętrznych, liczebności oddziałów poszczególnych szkół oraz procentowego udziału subwencji oświatowej w kosztach funkcjonowania placówek.

Treść Interpelacji Nr 26

Odpowiedź na Interpelację Nr 26

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-08-26 11:31:38 | Data modyfikacji: 2019-10-07 13:15:03.

Interpelacja/zapytanie Nr 27 z dnia 23 września 2019 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Stanisława Orzechowskiego dotycząca wykorzystania środków finansowych przekazanych przez Radę Powiatu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

Treść Interpelacji Nr 27

Odpowiedź na Interpelację Nr 27

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:35:42 | Data modyfikacji: 2019-10-07 13:15:03.

Interpelacja/zapytanie Nr 28 z dnia 24 lutego 2020 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Stanisława Orzechowskiego w sprawie pozyskiwania energii elektrycznej z Odnawialnych Żródeł Energii i montażu urządzeń do jej pozyskiwania na obiektach jednostek powiatowych oraz w sprawie przeprowadzenia weryfikacji dróg powiatowych.

Treść Interpelacji Nr 28

Odpowiedź na Interpelację Nr 28

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2020-02-28 12:33:35 | Data modyfikacji: 2020-02-28 12:37:04.

Interpelacja/zapytanie Nr 29 z dnia 16 marca 2021 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Stanisława Orzechowskiego w sprawie realizacji uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu z dnia 27.11.2019 w sprawie wyrażenia woli budowy nowej siedziby dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. 

Treść Interpelacji Nr 29

Odpowiedź na Interpelację Nr 29

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-03-22 10:03:54 | Data modyfikacji: 2020-02-28 12:37:04.

Interpelacja/zapytanie Nr 30 z dnia 6 kwietnia 2021 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Marcina Zmitrowicza ws efektywności wykorzystania łóżek szpitalnych w stosunku do podpisanego kontraktu z NFZ w latach 2017-2020 na poszczególnych oddziałach.

Treść Interpelacji Nr 30

Odpowiedź na Interpelację Nr 30

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-04-15 09:03:38 | Data modyfikacji: 2020-02-28 12:37:04.

Interpelacja/zapytanie Nr 31 z dnia 6 kwietnia 2021 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Marcina Zmitrowicza dotycząca sposobu realizacji polityki płacowej w SP ZZOZ w Kozienicach w odniesieniu do pracowników jednostki za lata 2019-2020. 

Treść Interpelacji Nr 31

Odpowiedź na Interpelację Nr 31

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-04-15 09:26:10 | Data modyfikacji: 2020-02-28 12:37:04.

Interpelacja/zapytanie Nr 32 z dnia 9 kwietnia 2021 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Marcina Zmitrowicza dotycząca sposobu prowadzenia działalności finansowej w SP ZZOZ w Kozienicach w latach 2020-2021 z uwzględnieniem zobowiązań finansowych w bankach i innych instytucjach z wyszczególnieniem celów, wysokości zobowiązań i okresu na jaki zostały zaciągnięte.

Treść Interpelacji Nr 32

Odpowiedź na Interpelację Nr 32

Odpowiedź na Interpelację Nr 32c.d.

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-04-15 09:30:55 | Data modyfikacji: 2021-04-26 09:16:33.

Interpelacja/zapytanie Nr 33 z dnia 19 kwietnia 2021 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Zbigniewa Sitkowskiego dotycząca sytuacji finansowej i działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.

Treść Interpelacji Nr 33

Odpowiedź na Interpelację Nr 33

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-04-20 14:41:32 | Data modyfikacji: 2021-04-20 14:44:28.

Interpelacja/zapytanie Nr 34 z dnia 19 kwietnia 2021 roku zgłoszona przez Radnych Rady Powiatu Kozienickiego dotyczaca aktualnej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach.

Treść Interpelacji Nr 34

Odpowiedź na Interpelację Nr 34

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-05-10 11:20:20 | Data modyfikacji: 2021-04-20 14:44:28.

Interpelacja/zapytanie Nr 35 z dnia 5 lipca 2021 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Tomasza Trelę dotycząca stanowiska Zarządu Powiatu Kozienickiego w kwestii rządowej koncepcji w sprawie centralizacji szpitali.

Treść Interpelacji Nr 35

Odpowiedź na Interpelację Nr 35

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-07-12 09:47:33 | Data modyfikacji: 2021-07-12 09:48:21.

Interpelacja/zapytanie Nr 36 z dnia 5 lipca 2021 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Tomasza Trelę dotycząca uruchomienia oddziału urologii w SP ZZOZ w Kozienicach.

Treść Interpelacji Nr 36

Odpowiedź na Interpelację Nr 36

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-07-12 09:51:12 | Data modyfikacji: 2021-07-12 09:48:21.

Interpelacja/zapytanie Nr 37 z dnia 5 lipca 2021 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Tomasza Trelę dotycząca sytuacji finansowej i kontroli finansowej SP ZZOZ w Kozienicach oraz świadczenia usług przez spółki zatrudniajace lekarzy.

Treść Interpelacji Nr 37

Odpowiedź na Interpelację Nr 37

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-07-12 10:42:32 | Data modyfikacji: 2021-07-12 09:48:21.

Interpelacja/zapytanie Nr 38 z dnia 5 lipca 2021 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Tomasza Trelę dotycząca umożliwienia Radnym Rady Powiatu zapoznania się z raportem o sytuacji ekonomiczno - finansowej SP ZZOZ w Kozienicach oraz przyjęcia programu naprawczego dla SP ZZOZ w Kozienicach.

Treść Interpelacji Nr 38

Odpowiedź na Interpelację Nr 38

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-07-12 11:05:02 | Data modyfikacji: 2021-07-12 09:48:21.

Interpelacja/zapytanie Nr 39 z dnia 6 lipca 2021 roku zgłoszona przez Radną Rady Powiatu Kozienickiego Panią Małgorzatę Siekut dotycząca poprawy sytuacji finansowej SP ZZOZ w Kozienicach, realizacji zaplanowanych w jednostce inwestycji, przyjęcia programu naprawczego dla SP ZZOZ w Kozienicach oraz egzekwowania zapisów zawartych w umowie o zarządzanie z Dyrektorem SP ZZOZ w Kozienicach.

Treść Interpelacji Nr 39

Odpowiedź na Interpelację Nr 39

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-07-12 11:46:08 | Data modyfikacji: 2021-07-12 09:48:21.

Interpelacja/zapytanie Nr 40 z dnia 12 lipca 2021 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Tomasza Trelę dotycząca budowy obwodnicy Kozienic w związku z budową mostu na rzece Wiśle.

Treść Interpelacji Nr 40

Odpowiedź na Interpelację Nr 40

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-07-21 13:00:51 | Data modyfikacji: 2021-07-12 09:48:21.

Interpelacja/zapytanie Nr 41 z dnia 12 lipca 2021 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Tomasza Trelę dotycząca realizacji rządowego Programu "Czyste powietrze" oraz innych projektów przeciwsmogowych w gminach Powiatu Kozienickiego.

Treść Interpelacji Nr 41

Odpowiedź na Interpelację Nr 41

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-07-21 13:02:45 | Data modyfikacji: 2021-07-28 09:44:54.

Interpelacja/zapytanie Nr 42 z dnia 13 lipca 2021 roku zgłoszona przez Radną Rady Powiatu Kozienickiego Panią Małgorzatę Siekut dotycząca tematyki posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kozienickiego.

Treść Interpelacji Nr 42

Odpowiedź na Interpelację Nr 42

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-07-21 13:49:45 | Data modyfikacji: 2021-07-28 09:44:54.

Interpelacja/zapytanie Nr 43 z dnia 11 października 2021 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Tomasza Trelę dotycząca zajęcia stanowiska przez Zarząd Powiatu w związku z rezygnacją SPZZOZ w Kozienicach z budowy układu kogeneracyjnego dla zwiększenia efektywności energetycznej budynków szpitala powiatowego.

Treść Interpelacji Nr 43

Odpowiedź na Interpelację Nr 43

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-10-27 12:35:30 | Data modyfikacji: 2021-07-28 09:44:54.

Interpelacja/zapytanie Nr 44 z dnia 10 listopada  2021 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Andrzeja Junga  dotycząca stanu nawierzchni dróg powiatowych oraz stanu prawnego dróg i planowanych inwestycji w ramach pozyskiwanych dofinansowań i środków własnych Powiatu.

Treść Interpelacji Nr 44

Odpowiedź na Interpelację Nr 44

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-11-26 14:04:32 | Data modyfikacji: 2021-12-02 14:24:04.

Interpelacja/zapytanie Nr 45 z dnia 16 listopada 2021 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Andrzeja Junga dotycząca analizy roszczeń i potrzeb SPZZOZ w Kozienicach pod katem finansowania opieki medycznej dla mieszkańców powiatu kozienickiego. 

Treść Interpelacji Nr 45

Odpowiedź na Interpelację Nr 45

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-11-26 14:10:15 | Data modyfikacji: 2021-12-02 14:24:04.

Interpelacja/zapytanie Nr 46 z dnia 29 listopada 2021 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Stanisława Orzechowskiego w sprawie wyjaśnienia okoliczności zakupu od Gminy Kozienice działki w m. Aleksandrówka ozn. Nr 229/5.

Treść Interpelacji Nr 46

Odpowiedź na Interpelację Nr 46

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-12-10 13:11:58 | Data modyfikacji: 2021-12-02 14:24:04.

Interpelacja/zapytanie Nr 47 z dnia 29 listopada 2021 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Stanisława Orzechowskiego w sprawie zwrócenia się z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o rozważenie możliwości zmiany trybu pracy sygnalizacji świetlnej na drogach krajowych Nr 48 i 79 w miejscowości Kozienice.

Treść Interpelacji Nr 47

Odpowiedź na Interpelację Nr 47

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-12-10 13:15:23 | Data modyfikacji: 2021-12-02 14:24:04.

Interpelacja/zapytanie Nr 48 z dnia 9 grudnia 2021 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Marcina Zmitrowicza dotyczaca ilości spraw sądowych, złozonych pozwów oraz postepowań w toku, na płaszczyźnie pracownik/były pracownik - SPZZOZ w Kozienicach, które odbyły się w ciągu ostatnich trzech lat.

Treść Interpelacji Nr 48

Odpowiedź na Interpelację Nr 48

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-12-15 11:51:59 | Data modyfikacji: 2021-12-02 14:24:04.

Interpelacja/zapytanie Nr 49 z dnia 10 grudnia 2021 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Andrzeja Junga dotycząca zajęcia stanowiska przez Zarząd Powiatu w sprawie planowanego rozwoju powiatu w zakresie dotyczącym dróg oraz koncepcji remontów i modernizacji budowy dróg.  

Treść Interpelacji Nr 49

Odpowiedź na Interpelację Nr 49

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-12-15 13:17:36 | Data modyfikacji: 2021-12-02 14:24:04.

Interpelacja/zapytanie Nr 50 z dnia 10 grudnia 2021 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Andrzeja Junga dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kozienickiego w związku z zagrożeniem związanym z pandemią COVID -19. 

Treść Interpelacji Nr 50

Odpowiedź na Interpelację Nr 50

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2021-12-15 13:23:40 | Data modyfikacji: 2021-12-02 14:24:04.

Interpelacja/zapytanie Nr 51 z dnia 12 stycznia 2022 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Andrzeja Junga dotycząca działań podjętych przez Zarząd Powiatu Kozienickiego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się AFS.

Treść Interpelacji Nr 51

Odpowiedź na Interpelację Nr 51

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2022-01-28 13:30:39 | Data modyfikacji: 2021-12-02 14:24:04.

Interpelacja/zapytanie Nr 52 z dnia 18 stycznia 2022 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Tomasz Trelę dotycząca wysokości środków finansowych przeznaczonych na diety Radnych oraz zmian w prognozowanych wydatkach z tym związanych.

Treść Interpelacji Nr 52

odpowiedź na Interpelację Nr 52

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2022-01-28 13:33:58 | Data modyfikacji: 2021-12-02 14:24:04.

Interpelacja/zapytanie Nr 53 z dnia 18 stycznia 2022 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Tomasz Trelę dotycząca wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłaty dla starosty i wicestarosty w 2019 do 2022 roku oraz zmian stawek tych wynagrodzeń.

Treść Interpelacji Nr 53

odpowiedź na Interpelację Nr 53

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2022-01-28 13:37:12 | Data modyfikacji: 2021-12-02 14:24:04.

Interpelacja/zapytanie Nr 54 z dnia 24 stycznia 2022 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Andrzeja Junga dotycząca procedowania uchwały w sprawie wysokości diet radnych i zwrotów kosztów podróży.

Treść Interpelacji Nr 54

odpowiedź na Interpelację Nr 54

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2022-01-28 13:40:46 | Data modyfikacji: 2021-12-02 14:24:04.

Interpelacja/zapytanie Nr 55 z dnia 2 sierpnia 2022 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Andrzeja Junga dotycząca budowy chodnika w miejscowości Bogucin.

Treść interpelacji Nr 55

odpowiedź na Interpelację Nr 55

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2022-08-12 12:26:09 | Data modyfikacji: 2021-12-02 14:24:04.

Interpelacja/zapytanie Nr 56 z dnia 17 sierpnia 2022 roku zgłoszona przez Radnego Rady Powiatu Kozienickiego Pana Andrzeja Junga dotycząca budowy chodnika w miejscowości Bogucin.

Treść interpelacji Nr 56

odpowiedź na Interpelację Nr 56

 

Opublikowane przez: Edyta Kozłowska | Data wprowadzenia: 2022-09-15 10:55:08 | Data modyfikacji: 2021-12-02 14:24:04.
Data wprowadzenia: 2022-09-15 10:55:08
Opublikowane przez: Edyta Kozłowska