Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Przyjęta w 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych to wielki i ważny krok społeczności międzynarodowej w kierunku określenia i uznania nowoczesnego podejścia do niepełnosprawności - od podejścia opiekuńczego i charytatywnego do tworzenia społeczeństwa i środowiska otwartego dla wszystkich, włączającego i wyrównującego szanse, opartego na prawach człowieka.


Konwencja określa minimalne wymagania w zakresie praw osób niepełnosprawnych i wskazuje cele, do których należy dążyć.

 

 

DO POBRANIA:

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (DOC - 164 KB)

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (PDF - 945 KB)


Oświadczenie rządowe (PDF - 316 KB)

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (tłum. robocze) (PDF - 265 KB)

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2018-07-06 11:40:18.
Data wprowadzenia: 2018-07-06 11:40:18
Opublikowane przez: Jarosław Słowiński