Dane

STAROSTWO POWIATOWE W KOZIENICACH
NAZWA Starostwo Powiatowe w Kozienicach
RODZAJ powiat
LOKALIZACJA woj. mazowieckie, powiat kozienicki
KOD 26-900
MIEJSCOWOŚĆ Kozienice, ul. Kochanowskiego 28
NIP i REGON

NIP Starostwa: 8121678030

REGON Starostwa: 670222836

NIP Powiatu: 8121907683

REGON Powiatu: 670223155

KONTAKT tel. (+48 48) 611-73-00
fax (+48 48) 611-73-06
e-mail: sekretariat@kozienicepowiat.pl
Starosta 

Krzysztof Wolski
tel. 48 611-73-00
e-mail: starosta@kozienicepowiat.pl 

Wicestarosta 

Małgorzata Bebelska
tel. 48 611-73-00
e-mail: wicestarosta@kozienicepowiat.pl

Przewodniczący Rady Powiatu

Włodzimierz Stysiak
tel. 48 611-73-05
e-mail: rada@kozienicepowiat.pl

Sekretarz Powiatu

Jarosław Chlewicki
tel. 48 611-73-03
e-mail: sekretarz@kozienicepowiat.pl

Skarbnik Powiatu

Kamil Banaś
tel. 48 611-73-04 
e-mail: skarbnik@kozienicepowiat.pl

Geodeta Powiatowy 

Agnieszka Siderska
tel. 48 611-73-82
fax. 48 611-73-72
e-mail: geodeta@kozienicepowiat.pl

Wydział
Organizacyjny

Naczelnik Wydziału: Jarosław Chlewicki
tel.  48 611-73-03
e-mail: organizacyjny@kozienicepowiat.pl

Wydział Zdrowia Edukacji i Sportu 

Naczelnik Wydziału: Adrianna Grych
tel. 48 611-73-22
e-mail: edukacja@kozienicepowiat.pl

Wydział Budżetowo - Finansowy

Naczelnik Wydziału : Alicja Polak 
tel. 48 611-73-32  
e-mail: finanse@kozienicepowiat.pl

Wydział Mienia Powiatu i Skarbu Państwa

Naczelnik Wydziału: Grzegorz Sobczyk
tel. 48 611-73-25  
e-mail: mienie@kozienicepowiat.pl   

Biuro Rady
i Zarządu Powiatu

Kierownik Biura: Halina Sawicka - Gielniewska 
tel. 48 611-73-05
e-mail: rada@kozienicepowiat.pl   

Wydział
Kultury i Promocji

Naczelnik Wydziału: Lucyna Domańska - Stankiewicz
tel./fax. 48 382-05-66
e-mail: promocja@kozienicepowiat.pl   

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału: Igor Czerwiński 
tel. 48 611-73-50
e-mail: rolnictwo@kozienicepowiat.pl  

Wydział Geodezji, Kartografi i Katastru

Naczelnik Wydziału: Monika Mąkosa
tel. 48 611-73-84
fax. 48 611-73-72
e-mail: geodezja@kozienicepowiat.pl  

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

p.o. Kierownika: Agnieszka Pyrko – Maj
tel. 48 611-73-79
tel. 48 611-73-81
e-mail: podgik@kozienicepowiat.pl  

Wydział Komunikacji
i Transportu

Naczelnik Wydziału: Bożena Jaworska
tel. 48 611-73-90 - Transport
tel. 48 611-73-85 - Rejestracja pojazdów
tel. 48 611-73-96 - Rejestracja pojazdów
tel. 48 611-73-93 - Prawa jazdy
e-mail: komunikacja@kozienicepowiat.pl 
e-mail: transport@kozienicepowiat.pl        

Wydział Budownictwa
i Architektury

Naczelnik Wydziału: Dorota Pająk
tel. 48 611-73-62
e-mail: budownictwo@kozienicepowiat.pl    

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Stanisław Gąsior
tel. 48 611-73-12
e-mail: rzecznik@kozienicepowiat.pl    

Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich

Magdalena Kowalska
tel. 48 611-73-56
e-mail: kryzys@kozienicepowiat.pl    

Stanowisko ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu

Jolanta Kucharska
tel. 48 611-73-24
e-mail: fundusze@kozienicepowiat.pl    

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Marcin Rzeźnik
tel. 48 611-73-23
e-mail: zamowienia@kozienicepowiat.pl    

Inspektor Ochrony Danych

Jarosław Słowiński
tel. 48 611-73-15
e-mail: iod@kozienicepowiat.pl    

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54 | Data modyfikacji: 2023-09-12 09:41:44.
Data wprowadzenia: 2003-08-25 10:25:54
Data modyfikacji: 2023-09-12 09:41:44
Opublikowane przez: Jarosław Słowiński