Strategia rozwoju

Strategia Rozwoju Powiatu na lata 2021-2030

Uchwała Nr XLVI.246.2022 Rady Powiatu z dn. 25.05.2022

Diagnoza Powiatu Kozienickiego

 Strategia Rozwoju Powiatu na lata 2021-2030

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2022-06-14 11:33:28 | Data modyfikacji: 2022-06-14 11:34:35.

Informacja o konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego na lata 2021-2030


Na podstawie uchwały Nr 291/2021 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Kozienickiego Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego na lata 2021-2030 podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu i rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu Strategia Rozwoju Powiatu Kozienickiego na lata 2021-2030 z dniem 9 listopada.
W związku z zakończonymi pracami nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego na lata 2021-2030, która zawiera długookresowe założenia związane z rozwojem powiatu oraz określa cele i kierunki z nim związane, zapraszamy wszystkie zaineresowane podmioty i osoby z Powiatu Kozienickiego do udziału w konsultacjach społecznych niniejszego dokumentu. Konsultacje będą prowadzone w terminie od 9.11.2021 r. do 22.11.2021 r.


Uwagi do Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego na lata 2021-2030 można zgłaszać:


• za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.kozienicepowiat.pl oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa www.bipkozienicepowiat.pl przesyłając go:

  • o za pośrednictwem internetu na adres fundusze@kozienicepowiat.pl,
  • o pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kozienicach Stanowisko Wieloosobowe ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu ul.
  • Kochanowskiego 28, 26 – 900 Kozienice,

• ustnie podczas punktu konsultacyjnego planowanego na 18.11.2021 r. w godz. 13:00-17:00. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w

kraju na spotkanie w ramach punktu konsultacyjnego obowiązują zapisy pod numerem telefonu: +48 575 294 777 bądź za pośrednictwem

maila: konsultacje@utila.pl

Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego na lata 2021-2030 dostępny jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia, a także na stronie internetowej www.kozienicepowiat.pl.

Startegia Rozwoju Powiatu Kozienickiego na lata 2021 - 2030 - *.pdf (957 KB)

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej oraz przestrzenno-infrastrukturalnej Powiatu Kozienickiego - *.pdf (2,17 MB)

Formularz zgłaszania uwag - *.docx (22,2 KB)

 

Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2021-11-09 11:49:27 | Data modyfikacji: 2021-11-09 13:04:19.
Strategia Rozwoju Powiatu do roku 2020  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2013-01-03 09:50:42 | Data modyfikacji: 2013-01-03 09:52:07.

Uchwała Rady Powiatu Kozienicekiego Nr XXIV/201/2012 z dnia 28 listopada 2012
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020.

 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2013-01-03 09:12:54 | Data modyfikacji: 2013-01-03 09:52:07.
Informacja Zarządu Powiatu Kozienicekiego zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2013-01-03 09:03:13 | Data modyfikacji: 2013-01-03 09:06:42.
Prognoza oddziaływania na środowisko dla "Strategii Powiatu Kozienickiego do roku 2020"  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2012-08-31 10:40:45 | Data modyfikacji: 2012-08-31 11:23:56.
Uchwała nr 122/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 20 sierpnia 2012 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2012-08-31 10:06:16 | Data modyfikacji: 2012-08-31 11:23:56.
Załącznik nr 2 do umowy na wykonanie prognozy zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2012-06-28 13:50:06 | Data modyfikacji: 2012-08-31 11:23:56.
Załącznik nr 1 do umowy na wykonanie prognozy  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2012-06-28 13:47:32 | Data modyfikacji: 2012-06-28 13:50:27.
Wzór umowy na wykonanie prognozy zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2012-06-28 12:38:17 | Data modyfikacji: 2012-06-28 13:50:27.
Strategia Rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2012-04-30 13:41:11 | Data modyfikacji: 2012-06-28 12:21:26.
Ogłoszenie o zaproszeniu do konsultacji społecznych zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2012-04-30 13:40:04 | Data modyfikacji: 2012-06-28 12:21:26.
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020 zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2012-04-30 13:37:39 | Data modyfikacji: 2012-06-28 12:21:26.
Uchwała Zarządu Powiatu Nr 99/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Kozienickiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Kozienickiego do roku 2020  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2012-04-30 13:35:19 | Data modyfikacji: 2012-04-30 13:36:32.
Uchwała Nr XVIII/146/2004 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 sierpnia 2004r.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2009-02-05 12:43:44 | Data modyfikacji: 2009-02-05 12:44:25.
Strategia Rozwoju Powiatu Kozienickiego na lata 2004 - 2012. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/146/2004 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 sierpnia 2004 r.  zobacz

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2009-02-05 11:25:52 | Data modyfikacji: 2009-02-05 12:44:37.
Data wprowadzenia: 2009-02-05 11:25:52
Data modyfikacji: 2009-02-05 12:44:37
Opublikowane przez: Jarosław Słowiński