Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 570 ze zmianami), Starostwo Powiatowe w Kozienicach uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP: /9nmq1i11qd/SkrytkaESP (link otwiera nowe okno w innym serwisie)


 


Link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Starostwo Powiatowe w Kozienicach


 


Do korzystania z tej formy komunikacji z starostwem konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP. Założenie i prowadzenie ww. konta jest bezpłatne.

 


Opublikowane przez: Emil Madejski | Data wprowadzenia: 2009-02-05 13:38:28 | Data modyfikacji: 2021-02-22 07:59:56.
Data wprowadzenia: 2009-02-05 13:38:28
Data modyfikacji: 2021-02-22 07:59:56
Opublikowane przez: Emil Madejski