Wydziały

Wydział Organizacyjny
Wydział Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich 
Wydział Zdrowia, Edukacji i Sportu
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Promocji i Kultury
Wydział Komunikacji i Transportu
Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu i Spraw Gospodarczych
Wydział Budżetowo - Finansowy
Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomośći
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
Stanowisko ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Powiatu 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Słowiński | Data wprowadzenia: 2009-10-28 11:03:32 | Data modyfikacji: 2019-11-06 15:10:36.
Data wprowadzenia: 2009-10-28 11:03:32
Data modyfikacji: 2019-11-06 15:10:36
Opublikowane przez: Jarosław Słowiński